Om legeerklæringer og sykmeldinger

Legeerklæringer

Vi får stadig oftere forespørsler om legeerklæringer til diverse etater. Dette oppleves problematisk da det tar tid og oppmerksomhet bort fra vår hovedoppgave; å være tilgjengelig for deg når du er syk. Vi vil gjøre oppmerksom på følgende:

  1. Vi kan bare uttale oss om forhold vi selv har observert eller fått formidlet fra andre helseinstitusjoner
  2. Vi kan bare skrive erklæringer om rent helsemessige forhold
  3. Skriving av erklæringer vil alltid bli prioritert lavere enn hjelp til syke

Sykmeldinger:

Sykmelding er kun aktuelt dersom du pga sykdom ikke er i stand til å gå på jobben. Legen kan bare sykmelde deg f.o.m. undersøkelsesdatoen og fremover; sykmeldinger kan ikke tilbakedateres. Ofte kan man gjøre noe på jobben selv om man er syk. Det er lurt å ha tenkt gjennom mulighetene for dette før konsultasjonen.

Det å være gravid er ingen sykdom; de fleste gravide er heldigvis helt friske og kan jobbe som før.

Dersom du må være hjemme med sykt barn, skal du ikke sykmeldes, men bruke omsorgspermisjon. Den lege som har undersøkt og behandlet barnet kan skrive en bekreftelse på at barnet er sykt.

Legeerklæringer ved avbestilling av reise er bare aktuelt dersom avbestillingen skyldes akutt oppstått og alvorlig sykdom eller skade.