Koronaviruset er fortsatt en potensielt farlig smittekilde. Det er derfor viktig at du ikke møter uanmeldt på legekontoret. Ring telefonnummer 73517713 først eller send sms før ønsket legetime ,  så får du snakket med helsesekretæren vår. Det er spesielt viktig at du ikke møter ved forkjølelse eller andre luftveissymptomer. Dersom du har luftveisplager og skal til legen for noe annet, ber vi om at du holder deg hjemme og ringer legesentret. Vi har økende pågang av personer som møter opp uanmeldt, og dette er uheldig med tanke på smittesituasjonen.