Vi tilbyr video - eller telefonkonsultasjon dersom du ikke kan eller ikke ønsker å møte på legesentret. Gi beskjed dersom du ønsker dette. Det er legen som avgjør om sykdommen/plagene egner seg for slik konsultasjon. Det er samme priser på video- og telefonkonsultasjoner som vanlige konsultasjoner på kontoret.