I perioden mai 2019 - september 2020 vil dr. Pintzka jobbe ved St. Olavs hospital som del av spesialisering i allmennmedisin. I denne perioden vil dr. Orvik jobbe som vikar ved Bryggen Legesenter.