Ansatte


Jenny Orvik

Legevikar

Vikar for dr. Pintzka

Rigmor Myran

Lege

Spesialist i allmennmedisin
Spesialist i nevrokirurgi
PhD

I tillegg som fastlege jobber dr. Myran som rådgivende overlege i NAV.

Carl Pintzka

Lege

PhD

I tillegg som fastlege jobber dr. Pintzka som forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonell MR ved St. Olavs hospital.

Skal fra mai 2019 jobbe 12 måneder ved St. Olavs hospital som del av spesialisering i allmennmedisin.

Monica Aasmul Thowsen

Aut. Helsesekretær

Toril Haugum

Aut. Helsesekretær